INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. audituota metinė...

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) 2020 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2020 m. Asmuo, įgaliotas suteikti..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu 1.1. Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ per 2020 metus uždirbo 895...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per 2020 metus gavo 649 tūkst. eurų pajamų, o audituotas grynasis pelnas siekė 895 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais,..

Daugiau

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2021 m. kovo 18 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2021 m. balandžio 9 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,15..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 9 d…

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2021 m. planuoja uždirbti 385...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2021 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ grupės konsoliduotosios pajamos sieks 665 tūkst. eurų, o grynasis..

Daugiau

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. grupės...

2020 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 895 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 649 tūkst. eurų (2019 metų konsoliduotasis ir Bendrovės..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2021-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka: 2021 m. kovo 18 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas; 2021 m. gegužės 12 d. –..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. 9 mėnesių...

2020 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 267 tūkst. eurų, o pajamos – 460 tūkst. eurų (2019 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 247..

Daugiau