INVL Logo

Prekyba akcijomis

Svarbi informacija

Investicijų praeities rezultatai parodo tik rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. AB „INVL Baltic Farmland“ negarantuoja investicijų pelningumo.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų savybes, strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas ir perskaityti bei susipažinti su prospektu ir kita bendrovės viešai skelbiama esmine informacija.

Puslapyje pateikta informacija yra informacinio – reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas pirkti, laikyti, keisti ar parduoti AB „INVL Baltic Farmland“ akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, AB „INVL Baltic Farmland“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.