INVL Logo

Valdomos bendrovės

Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ valdo uždarųjų akcinių bendrovių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas.

Bendrovė įkurta 2014 m. balandžio 29 d., atskyrus dalį turto nuo „Invaldos INVL“ – vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse.

AB „INVL Baltic Farmland“ priklauso 100 proc. 18 uždarųjų akcinių bendrovių akcijų, kurioms bendrai priklauso beveik 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje. Daugiau kaip 95 proc. valdomos žemės išnuomota ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.

Bendrovės – žemės savininkės ir „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų birželio 30 d. pasirašė paprastąją turto administravimo sutartį su UAB „INVL Farmland Management“, kuri administruoja bendrovių valdomus sklypus, siekdama efektyviai užtikrinti nuosaikų pajamų augimą akcininkams bei kelti valdomų sklypų vertę. 2020 m. spalio 21 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė turto administravimo sutarties su „INVL Farmland Management“ pratęsimui ir jos išdėstymui nauja redakcija. Sutartis buvo pratęsta iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Grupės struktūra

Administruojančiai bendrovei mokami mokesčiai siekia 7 proc. nuo bendrovių – žemės savininkių nuomos pajamų bei 0,5 proc. nuo „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos. Taip pat yra numatytas sėkmės mokestis, mokamas administratoriui pasiekus didesnį nei 5 proc. plius metinė infliacija Lietuvoje konsoliduoto bendrovių – žemės savininkių nuosavo kapitalo augimą (šiam mokesčiui galioja „High-watermark“ arba aukščiausios buvusios vertės principas). Sėkmės mokestis siekia 20 proc. nuo nuosavo kapitalo perviršio lyginant su anksčiau minėtu lyginamuoju indeksu.