INVL Logo

Akcininkai

Bendras akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų skaičius 2023 m. gruodžio 29 d. –  apie 3400.

Akcininkai, turėję ar valdę daugiau kaip 5 procentus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsų, ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vadovų turimi balsai 2023 m. gruodžio 29 d.:

Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. Įstatinio kapitalo dalis ir nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc.
UAB „LJB investments“, kodas 300822575 977 751 29,70 0
Irena Ona Mišeikienė 931 831 28,31 0
UAB „Lucrum investicija“, kodas 300806471 415 628 12,63 0
Alvydas Banys 252 875 7,68 29,701
Indrė Mišeikytė 64 450 1,96 0
Ilona Šulnienė 239 000 7,26 0
Darius Šulnis 0 0 12,632
Eglė Surplienė 0 0 0

1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d. Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.

2 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 16 str. 1 d. Darius Šulnis turi kontroliuojamos UAB „Lucrum investicija“ balsus.