INVL Logo

Bendrovės valdymas

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdymo organus sudaro:

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Valdyba (renkama iš 3 narių)

Vadovas (direktorius)

Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaryta.

Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ valdo uždarųjų akcinių bendrovių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas. Remiantis su „INVL Farmland Management“ pasirašyta sutartimi, pastaroji bendrovė administruoja šių bendrovių valdomus sklypus, siekdama efektyviai užtikrinti nuosaikų pajamų augimą akcininkams bei kelti valdomų sklypų vertę.