INVL Logo

Dividendai

Kaip mokami dividendai

Sprendimą mokėti dividendus ir mokamo dividendo dydį nustato bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Bendrovėje galioja 2018 m. balandžio 10 d. AB „INVL Baltic Farmland“ visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinta dividendų politika.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos, po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, pabaigoje.

  • Akcininkams, kurių AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
  • Akcininkams, kurių AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų apskaita pagal bendrovės įgaliojimą yra tvarkoma AB „Šiaulių bankas“, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą Lietuvos komerciniame banke.
  • Akcininkams, kurie AB „INVL Baltic Farmland“ akcijas gavo atskyrimo nuo AB „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349) metu ir kurie yra nurodę AB „Šiaulių bankas“ banko sąskaitas AB „Invalda INVL“ paskirtų dividendų išmokėjimui, dividendai bus pervesti į šias nurodytas sąskaitas.

Papildoma informacija

Jei akcininkas nėra nurodęs savo banko sąskaitos ir dėl to negavo dividendų, jis turi užpildyti prašymą, pasirašyti jį ir išsiųsti kartu su savo asmens dokumento kopija į AB „Šiaulių banką“ adresu Šeimyniškių g. 1A, Vilnius.

Bendrovės akcininkams pažymas apie einamaisiais metais išmokėtus dividendus pagal pareikalavimą rengia ir siunčia AB „Šiaulių bankas“ (Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, tel. 8 700 55055 arba 1813).

Dividendų mokėjimas už 2023 m.

2024 m. balandžio 10 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,12 EUR dividendų akcijai už 2023 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 388 tūkst. EUR).

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2024 m. balandžio 24 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Dividendai bus mokami nuo gegužės 10 d.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“

Dividendų mokėjimas už 2022 m.

2023 m. kovo 29 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,15 EUR dividendų akcijai už 2022 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 484 tūkst. EUR).

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2023 m. balandžio 13 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Dividendai bus mokami nuo balandžio 27 d.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“

Dividendų mokėjimas už 2021 m.

2022 m. balandžio 27 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,24 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2022 m. gegužės 11 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Dividendai bus mokami nuo 2022 m. gegužės 25 d.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“

Dividendų mokėjimas už 2020 m.

2021 m. balandžio 9 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,15 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2021 m. balandžio 23 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“

Dividendų mokėjimas už 2019 m.

2020 m. kovo 23 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2020 m. balandžio 6 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“

Dividendų mokėjimas už 2018 m.

2019 m. kovo 22 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,10 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2019 m. balandžio 5 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“.

Dividendų mokėjimas už 2017 m.

2018 m. balandžio 10 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,15 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2018 m. balandžio 24 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“.

Dividendų mokėjimas už 2016 m.

2017 m. kovo 22 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,07 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2017 m. balandžio 5 d. pabaigoje), buvo AB „INVL Baltic Farmland” akcininkais.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“.

Dividendų mokėjimas už 2015 m.

2016 m. kovo 25 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,066 euro dividendų vienai akcijai.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2016 m. balandžio 11 dieną, buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

2016 m. balandžio 18 d. AB „INVL Baltic Farmland” paskelbė, kad dividendus pradės mokėti nuo 2016 m. balandžio 20 dienos. Dividendai buvo pervesti tiems bendrovės akcininkams, kurie yra nurodę galiojančias atsiskaitomąsias banko sąskaitas.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“.

Dividendų mokėjimas už 2014 m.

2015 m. kovo 24 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT09312, Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,06 eurų dividendų vienai akcijai.

Dividendus gavo tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2015 m. balandžio 8 d. buvo AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.

Nuo 2015 m. balandžio 22 d. dividendai buvo pervesti tiems bendrovės akcininkams, kurie buvo nurodę galiojančias atsiskaitomąsias banko sąskaitas.

Pastaba: Daugiau informacijos apie dividendų išmokėjimą galima rasti skiltyje „Kaip mokami dividendai“.