INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ pernai uždirbo 2,643 mln. eurų grynojo pelno  

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pernai gavo 794 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 2,643 mln. eurų audituoto grynojo pelno. Palyginti su 2022 metais, bendrovės pajamos 2023-aisiais išaugo 10 proc., o grynasis pelnas – 34 proc.   

„Pastaraisiais metais šalies žemės ūkio sektorius susidūrė ne tik su kintančiomis klimato sąlygomis, svyruojančiomis grūdinių kultūrų supirkimo kainomis – daug iššūkių kėlė ir aukšti energijos kaštai, pasikeitusios pasėlių deklaravimo taisyklės bei nauji ribojimai ūkininkų dirbamiems plotams. Nepaisant pesimistinių nuotaikų ir nuolat atsirandančių iššūkių, toliau siekiame glaudaus ir tvaraus bendradarbiavimo su žemės ūkio sektoriaus atstovais. Sklandus bendradarbiavimas su ūkininkais yra viena iš sąlygų, užtikrinančių sėkmingą žemių portfelio valdymą ir leidžianti nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė. 

Pagal sudarytas nuomos sutartis „INVL Baltic Farmland“ prognozavo 2023-aisiais gauti 790 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbti 365 tūkst. eurų grynojo pelno. Ši prognozė buvo parengta darant prielaidą, kad per 2023 metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui. Tačiau po korporacijos „Matininkai“ atlikto  vertinimo „INVL Baltic Farmland“ turimos žemės vertė per metus išaugo 14,7 proc. iki 20,76 mln. eurų, arba 6,74 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ 2023 metų pelnas siektų 395 tūkst. eurų. 

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2023 metų gruodžio pabaigoje sudarė 18,29 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 5,67 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2023 metus išmokėtus dividendus (0,15 euro vienai akcijai – 50 proc. daugiau nei numatyta įmonės dividendų politikoje), išaugo 16,4 proc. 

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.