INVL Logo

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti dividendus už 2023 m.

2024 m. kovo 18 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2024 m. balandžio 10 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,12 EUR dividendų akcijai už 2023 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 388 tūkst. EUR).

Bendrovės valdyba pažymi, kad 2018 m. balandžio 10 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtinta Dividendų mokėjimo politika, numatanti, skirti ne mažiau kaip 0,10 EUR akcijai.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]