INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ per devynis mėnesius uždirbo 315 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per devynis šių metų mėnesius gavo 569 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 315 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, bendrovės pajamos išaugo 6,4 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 45,7 proc.

Pernai sausio-rugsėjo mėn. veiklos rezultatui reikšmingos įtakos turėjo gautas pelnas už žemės sklypo pardavimą. Neįtraukiant žemės sklypo pardavimo įtakos, per 2023 metų devynis mėnesius bendrovės grynasis pelnas buvo 11,5 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

„2023 metai žemės ūkio sektoriaus atstovams nebuvo itin palankūs. Daug iššūkių kėlė sausringi orai, vėliau – gausus lietus, taip pat stebėjome produkcijos supirkimo ir trąšų kainų svyravimą rinkoje. Nepaisant visų meteorologinių ir kitų rinkos iššūkių, šių metų grūdinių kultūrų derlius buvo labai panašus į praėjusių metų: Lietuvoje buvo užauginta apie 7 mln. tonų rapsų, kviečių ir ankštinių kultūrų, o kviečiai sudarė didžiausią viso derliaus dalį (apie 4,24 mln. tonų). Siekdami įgyvendinti išsikeltus tikslus, toliau vykdome glaudų bendradarbiavimą su ūkininkais bei siekiame subalansuoto augimo“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje buvo 15,97 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,95 euro. Palyginti su praėjusių metų rugsėjo pabaiga, ir įvertinus paskirtus dividendus, per metus jo vertė išaugo 11,6 proc.

Šiais metais prognozuojamos „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos turėtų siekti 790 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 365 tūkst. eurų. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2023 metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

2022 metais „INVL Baltic Farmland“ gavo 722 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 1,97 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno, iš kurio akcininkams atiteko 484 tūkst. eurų dividendų, arba 0,15 euro vienai akcijai – 50 proc. daugiau nei numatyta įmonės dividendų politikoje (išmokėti ne mažiau kaip 0,10 euro vienai akcijai).

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.