INVL Logo

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 m. rezultatai

2023 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 2 643 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 794 tūkst. eurų (2022 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 968 tūkst. eurų, grupės pajamos – 722 tūkst. eurų).

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2023 m. konsoliduotos pajamos sieks 790 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 365 tūkst. eurų.

„INVL Baltic Farmland“ per 2023 metus gavo 794 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 2 643 tūkst. eurų audituoto grynojo pelno. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis bei nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, žemės vertė per metus išaugo 14,7 proc. iki 20,76 mln. eurų, arba 6,74 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 395 tūkst. eurų. Todėl galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“, įvertinus palankias rinkos tendencijas, leidusias išauginti turto vertę, pasiekė ir viršijo numatytus 2023 m. finansinius tikslus.

Metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija (be auditorių išvados) papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pernai gavo 794 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 2,643 mln. eurų audituoto grynojo pelno. Palyginti su 2022 metais, bendrovės pajamos 2023-aisiais išaugo 10 proc., o grynasis pelnas – 34 proc.

„Pastaraisiais metais šalies žemės ūkio sektorius susidūrė ne tik su kintančiomis klimato sąlygomis, svyruojančiomis grūdinių kultūrų supirkimo kainomis – daug iššūkių kėlė ir aukšti energijos kaštai, pasikeitusios pasėlių deklaravimo taisyklės bei nauji ribojimai ūkininkų dirbamiems plotams. Nepaisant pesimistinių nuotaikų ir nuolat atsirandančių iššūkių, toliau siekiame glaudaus ir tvaraus bendradarbiavimo su žemės ūkio sektoriaus atstovais. Sklandus bendradarbiavimas su ūkininkais yra viena iš sąlygų, užtikrinančių sėkmingą žemių portfelio valdymą ir leidžianti nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.

Pagal sudarytas nuomos sutartis „INVL Baltic Farmland“ prognozavo 2023-aisiais gauti 790 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbti 365 tūkst. eurų grynojo pelno. Ši prognozė buvo parengta darant prielaidą, kad per 2023 metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui. Tačiau po korporacijos „Matininkai“ atlikto  vertinimo „INVL Baltic Farmland“ turimos žemės vertė per metus išaugo 14,7 proc. iki 20,76 mln. eurų, arba 6,74 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ 2023 metų pelnas siektų 395 tūkst. eurų.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2023 metų gruodžio pabaigoje sudarė 18,29 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 5,67 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2023 metus išmokėtus dividendus (0,15 euro vienai akcijai – 50 proc. daugiau nei numatyta įmonės dividendų politikoje), išaugo 16,4 proc.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]

 

Priedai:

AB INVL Baltic Farmland_Metine ataskaita 2023_pdf.pdf
abinvlbalticfarmland-2023-12-31-lt.zip
INVL_BF_pagrindines_informacijos_santrauka_2023.pdf