INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ per pirmąjį pusmetį gavo 203...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį siekė 320 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 203 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. 6 mėn. neaudituoti...

2021 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 203 tūkst. eurų, o pajamos – 320 tūkst. eurų (2020 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 165 tūkst. eurų, pajamos..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. trijų mėnesių...

2021 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 106 tūkst. eurų, o pajamos – 160 tūkst. eurų (2020 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 69..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ per pirmąjį ketvirtį gavo 106...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 160 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 106 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių..

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2020 m.

2021 m. balandžio 9 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ už 2020 metus išmokės 484...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2020 m. bus išmokėta 484 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,15 euro. Toks sprendimas priimtas šiandien, balandžio..

Daugiau

Pritarimas AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui...

2021 m. balandžio 9 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,15 EUR dividendų akcijai už 2020 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. audituota metinė...

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) 2020 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2020 m. Asmuo, įgaliotas suteikti..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu 1.1. Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas..

Daugiau