INVL Logo

Dividendų mokėjimo tvarka už 2023 m.

2024 m. balandžio 10 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,12 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2024 m. trijų mėnesių...

2024 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 113 tūkst. eurų, o pajamos – 200 tūkst. eurų (2023 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 119 tūkst. eurų, pajamos – 190 tūkst. eurų).

Daugiau

Dėl pritarimo AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų...

2024 m. balandžio 10 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,12 EUR dividendų akcijai už 2023 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 388 tūkst. EUR).

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

2024 m. balandžio 10 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2024 m. planuoja uždirbti 420...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2024 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos sieks 835 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 420 tūkst. eurų.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „ AB „INVL Baltic Farmland““) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 10 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2024 m. kovo 18 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2024 m. balandžio 10 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,12 EUR dividendų akcijai už 2023 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 388 tūkst. EUR).

Daugiau

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 m. rezultatai

2023 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 2 643 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 794 tūkst. eurų (2022 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 968 tūkst. eurų, grupės pajamos – 722 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2024-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2024 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

Daugiau