INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. trijų mėnesių...

2022 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 393 tūkst. eurų, o pajamos – 177 tūkst. eurų (2021 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 106 tūkst. eurų, pajamos – 160 tūkst. eurų).

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. audituota metinė...

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) 2021 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2021 m.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

2022 m. balandžio 27 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Daugiau

Dėl pritarimo AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų...

2022 m. balandžio 27 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,24 EUR dividendų akcijai už 2021 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 775 tūkst. EUR).

Daugiau

Dėl „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. planuoja uždirbti...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2022 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos sieks 718 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 646 tūkst. eurų.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „ AB „INVL Baltic Farmland“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 27 d. šaukiamas Bendrovės eilinio visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2022 m. balandžio 5 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2022 m. balandžio 27 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,24 EUR dividendų akcijai už 2021 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 775 tūkst. EUR).

Daugiau

Sudaryta sutartis dėl AB „INVL Baltic Farmland”...

AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2022 m. kovo 17 d. buvo sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „Mantinga“, juridinio asmens kodas 110669492, dėl Bendrovės dukterinei įmonei UAB „Puškaitis“ priklausančio 17,2882 ha žemės sklypo pardavimo.

Daugiau

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. grupės...

2021 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1 411 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 665 tūkst. eurų (2020 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 895 tūkst. eurų, grupės pajamos – 649 tūkst. eurų).

Daugiau