INVL Logo

Vadovai

Alvydas Banys

Valdybos pirmininkas

[email protected]

Kadencijos laikotarpis:

2022– 2026 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas, inžinieriaus-ekonomisto magistro laipsnis. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

Darbo patirtis

Nuo 2022 m. gegužės UAB „INVL Asset Management‘‘ – Vyresnysis patarėjas
Nuo 2013 m. liepos iki 2022 m. balandžio mėn. AB „Invalda INVL‘‘ – patarėjas
Nuo 2007 m. UAB „LJB Investments“ – direktorius
Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius
1996 – 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas
1996 – 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 252 875 vnt.; įstatinio kapitalo – 7,68 proc., balsų – 7,68 proc.
Kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 1 230 626 vnt., įstatinio kapitalo – 37,38 proc., balsų – 37,38 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“    – valdybos pirmininkas
UAB „Litagra“ – valdybos narys
UAB „INVL Asset Management“ valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“– investicinio komiteto narys

Kadencijos laikotarpis:

2022 – 2026 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architektūros fakultetas. Įgytas – architektūros magistro laipsnis.

Darbo patirtis

Nuo 2012 m. gegužės AB „Invalda INVL“ – patarėja
2013 – 2019 m. AB „Invalda privatus kapitalas“ – patarėja
2002 – 2019 m. UAB „Inreal valdymas“ – architektė
2000 – 2002 m. UAB „Gildeta“ – architektė

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 64 450 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 1,96 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“ – valdybos narė

Indrė Mišeikytė

Valdybos narė

[email protected]

 

Tomas Bubinas

Valdybos narys

Kadencijos laikotarpis:

2022 – 2026 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Baltic Management Institute (BMI) verslo administravimo magistras. Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA ) narys. Lietuvos atestuotasis auditorius. Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras

Darbo patirtis

2013 – 2022 m. UAB „Biotechpharma“ – vykdomasis direktorius
2010 – 2012 m. „TEVA Biopharmaceuticals USA“ – vyresnysis direktorius
2004 – 2010 m. „Teva Pharmaceuticals“ finansų vadovas Baltijos šalims
2001 – 2004 m. “Sicor Biotech“ finansų direktorius
1999 – 2001 m. „PricewaterhouseCoopers“ – vyresnysis vadybininkas
1994 – 1999 m. „Coopers & Lybrand“ – vyresnysis auditorius, vadybininkas

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“  – valdybos narys;

AB „Invalda INVL“  – audito komiteto narys;

Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“  – audito komiteto narys;

Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė „INVL Technology”  – audito komiteto narys;

AB „Vilniaus baldai” – audito komiteto narys.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Universitetas, Ekonominės kibernetikos ir finansų  fakultetas, Ekonominės kibernetikos specialybė, Ekonomisto – matematiko diplomas (prilyginamas Magistro laipsniui)

Darbo patirtis

2009 m. spalis iki dabar – Gerovės valdytoja, direktorė, UAB FPĮ „Gerovės valdymas“
2009 m. kovas iki dabar  – UAB „DIM investment“ direktorė
2014 m. rugsėjis iki 2016 m. birželis – UAB „Margio investicija“ direktorė
2006 m. rugpjūtis – 2009 m. spalis – AB FMĮ Finasta, AB bankas Finasta, VIP klientų vadybininkė, gerovės valdytoja
2005 m. birželis – 2006 m. liepa – UAB „Žabolis ir partneriai“, projektų vadovė
1999 m. birželis – 2005 m. birželis – LR vertybinių popierių komisijos narė, LR Vertybinių popierių komisijos pirmininko pavaduotoja
1995 m. birželis – 1999 m. birželis  – UAB FMĮ „Vilfima“, Emitentų skyriaus darbuotojas, vadovas
1993 m. birželis – 1995 m. birželis – LR Vertybinių popierių komisija, rinkos priežiūros skyrius.

Pasiekimai

2009 m. – Award in Financial Planning (CII organizuota programa ir  egzaminas) sertifikatas
2005 m. – OMX Vilnius prekybininko sertifikatas
1996 m. – Generalinė finansų maklerio licencija

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Atelier Investment Management“ – valdybos pirmininkė
UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ –  direktorė, gerovės valdytoja
KŪB “Gerovės partneriai”–  tikrasis narys
UAB „DIM investment” –  direktorė

Eglė Surplienė

Direktorė

[email protected]