INVL Logo

Vadovai

Alvydas Banys

Valdybos pirmininkas

[email protected]

Kadencijos laikotarpis:

2018 – 2022 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas, inžinieriaus-ekonomisto magistro laipsnis. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

Darbo patirtis

Nuo 2013 m. liepos 1 d. AB „Invalda INVL“ – patarėjas
Nuo 2007 m. UAB „LJB Investments“ – direktorius
Nuo 2007 m. UAB „LJB property“ – direktorius
1996 – 2006 m. AB „Invalda“ – viceprezidentas
1996 – 2007 m. UAB „Nenuorama“ – prezidentas

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 252 875 vnt.; įstatinio kapitalo – 7,68 proc., balsų – 7,68 proc.

Kartu su susijusia įmone „LJB Investments“: akcijų – 1 230 626 vnt., įstatinio kapitalo – 37,38 proc., balsų – 37,38 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“    – valdybos pirmininkas
UAB „Litagra“ – valdybos narys
UTIB „INVL Technology“  – patariamojo komiteto narys
UAB „INVL Asset Management“ valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“– investicinio komiteto narys

Kadencijos laikotarpis:

2018 – 2022 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architektūros fakultetas. Įgytas – architektūros magistro laipsnis.

Darbo patirtis

Nuo 2012 m. gegužės AB „Invalda INVL“ – patarėja
Nuo 2002 m. UAB „Inreal valdymas“ – architektė
2000 – 2002 m. UAB „Gildeta“ – architektė

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 64 450 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 1,96 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“ – valdybos narė
SUTPKIB „INVL Technology“ – patariamojo komiteto narė

Indrė Mišeikytė

Valdybos narė

[email protected]

 

Darius Šulnis

Valdybos narys

darius.​[email protected]​invl.com

Kadencijos laikotarpis:

2018-2022 m.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA). Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis.
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AB „Invalda INVL“ – valdybos narys, prezidentas
Šiaulių bankas – Stebėtojų tarybos narys
UAB „Litagra“ – valdybos narys
AB „INVL Baltic Farmland” – valdybos narys

Darius Šulnis turi daugiau kaip 20 metų patirties kuriant ir valdant savo srityse pirmaujančius verslus, įgyvendinant jungimosi ir įsigijimo bei pardavimo sandorius, pritraukiant investicijas ir bendradarbiaujant su strateginiais ir finansiniais investuotojais. Darius Šulnis yra aštuonerius metus vadovavęs finansų maklerio įmonei „Finasta“, ketverius – nekilnojamojo turto bendrovei „Inreal valdymas“. Jis turi patirties Lietuvos, Lenkijos bei Latvijos ir Ukrainos įmonių valdybų ir stebėtojų tarybų veiklose.

Išsilavinimas, kvalifikacija:

Vilniaus Universitetas, Ekonominės kibernetikos ir finansų  fakultetas, Ekonominės kibernetikos specialybė, Ekonomisto – matematiko diplomas (prilyginamas Magistro laipsniui)

Darbo patirtis

Nuo 2009 m. spalio iki dabar – gerovės valdytoja, UAB FPĮ „Gerovės valdymas“
Nuo 2009 m. kovo iki dabar  – UAB „DIM investment“ direktorė
Nuo 2014 m. rugsėjo iki 2016 m. vidurio – UAB „Margio investicija“ direktorė
2006 m. rugpjūtis – 2009 m. spalis – AB FMĮ Finasta, AB bankas Finasta, VIP klientų vadybininkė, gerovės valdytoja
2005 m. birželis – 2006 m. liepa – UAB „Žabolis ir partneriai“, projektų vadovė
1999 m. birželis – 2005 m. birželis – LR vertybinių popierių komisijos narė, LR Vertybinių popierių komisijos pirmininko pavaduotoja
1995 m. birželis – 1999 m. birželis  – UAB FMĮ „Vilfima“, Emitentų skyriaus darbuotojas, vadovas
1993 m. birželis – 1995 m. birželis – LR Vertybinių popierių komisija, rinkos priežiūros skyrius.

Pasiekimai

2009 m. – Aword in Financial Planing (CII organizuota programa ir  egzaminas) sertifikatas
2005 m. – OMX Vilnius prekybininko sertifikatas
1996 m. – Generalinė finansų maklerio licencija

Turimos AB „INVL Baltic Farmland“ akcijos

Tiesiogiai: akcijų – 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų – 0 proc.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Atelier Investment Management“ – valdybos pirmininkė
UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ –  direktorė, gerovės valdytoja
KŪB “Gerovės partneriai”–  tikrasis narys
UAB „DIM investment” –  direktorė

Eglė Surplienė

Direktorė

[email protected]