INVL Logo

Investicijos į žemę

Investicijos į žemės ūkio paskirties žemę yra ilgalaikės ir tinkamos investuotojams, kuriuos tenkina grąža iš nuomos bei galimas pelnas iš žemės ūkio paskirties žemės kainų augimo. Pagrindinis „INVL Baltic Farmland“ tikslas – investuoti į žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje, ją išnuomojus ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms, užtikrinti infliaciją viršijančias pajamas iš nuomos bei siekti pelno iš žemės ūkio paskirties žemės kainų augimo. Valdydama uždarųjų akcinių bendrovių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas, bendrovė orientuojasi į turimų sklypų kokybės augimą ir ekologinį tvarumą. Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio produkcijos kainos nustatomos pasaulio rinkose, ši investicija leidžia dalyvauti pasaulinėje maisto tiekimo grandinėje.Grupė yra sukaupusi nemažą patirtį investuojant į žemės ūkio paskirties žemę. AB „Invalda INVL“ į žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje pradėjo investuoti dar nuo 2004 metų.

 

Investicijos į žemę privalumai

  • Žemės ūkio paskirties žemė Lietuvoje yra nuvertinta: žemės ūkio paskirties žemės kainos Lietuvoje yra vienos mažiausių Europos Sąjungoje ir gerokai mažesnės nei kaimyninėje Lenkijoje. Tai lemia didesnė žemės sklypų fragmentacija bei kitos priežastys.
  • Žemė leidžia išsaugoti pagrindinį kapitalą ir pasižymi maža rizika: daugelis investuotojų po rinkos neramumų skiria daugiau dėmesio kapitalui išsaugoti. Investicija į žemės ūkio paskirties žemę yra užtikrinta turtu, kuris turi tik mažą nuvertėjimo galimybę. Istoriniai duomenys rodo, kad žemė per ilgą laikotarpį pasižymi stipriomis pagrindinio kapitalo išsaugojimo savybėmis. Priešingai nei investicijos į išsenkančius metalų, naftos ar dujų resursus, gerai valdoma žemės ūkio paskirties žemė yra visiškai atsinaujinantis resursas, kuris išlieka produktyvus amžinai.
  • Žemė yra gera apsauga nuo infliacijos: žemės ūkio paskirties žemė kaip turto klasė pasižymi teigiama koreliacija su infliacija. Istoriškai žemės ūkio paskirties žemės vertė augo sparčiau nei infliacija, todėl žemės ūkio paskirties žemė yra efektyvus draudimas nuo infliacijos ir kapitalo išsaugojimo priemonė. Tai gali būti patrauklu investuotojams, susirūpinusiems infliacinėmis vyriausybių politikomis.
  • Žemė generuoja stabilias pajamas: priešingai nei kitos populiarios draudimo nuo infliacijos priemonės, pavyzdžiui, taurieji metalai, žemė suteikia investuotojui reguliarias pajamas, kurios žemų palūkanų aplinkoje dažnai būna didesnės nei indėlių ar obligacijų palūkanos. Nors tai nėra didžiausios pajamos nekilnojamojo turto sektoriuje, jas uždirba nenusidėvintis turtas su stipriu kainos augimo potencialu ir beveik 100 proc. užimtumu (skirtingai nuo komercinio nekilnojamojo turto, kokybiškos žemės ūkio paskirties žemės paklausa visuomet yra didelė, nepriklausomai nuo ekonominės aplinkos).
  • Investicija į žemę pasižymi mažesniu pajamų svyravimu: įtraukdami žemės ūkio paskirties žemę į diversifikuotą portfelį, investuotojai gali sumažinti pajamų trūkumo riziką tuo metu, kai kitas turtas generuoja mažas arba visai negeneruoja pajamų. Nors ilgalaikis žemės ūkio prekių kainos didėjimas teigiamai veikia žemės vertę, trumpalaikius produkcijos kainos svyravimus prisiima ne žemės savininkas, o ūkininkas.
  • Istoriškai žemė pasižymėjo didesniu pelningumu: išsivysčiusiose šalyse žemės ūkio paskirties žemė pasižymėjo didesniu pelnu nei kitos turto klasės, įskaitant akcijas, obligacijas ir komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą, nepaisant mažesnės rizikos (matuojamas kaip standartinis metinės grąžos nuokrypis).
  • Žemė yra patraukli diversifikavimo priemonė: žemės ūkio paskirties žemės pelningumas turi mažą ar net neigiamą koreliaciją su tokiomis tradicinėmis turto klasėmis kaip akcijos ar obligacijos ir nedidelę pozityvią koreliaciją su gyvenamuoju bei komerciniu nekilnojamuoju turtu. Šios savybės lemia, kad žemės ūkio paskirties žemė yra patraukli diversifikavimo priemonė, kuri gali sumažinti bendrų rinkos svyravimų įtaką diversifikuotam portfeliui.
  • Žemės ūkio paskirties žemės privalumai lyginant su kitomis nekilnojamojo turto investicijomis: investicija į žemės ūkio paskirties žemę yra priskiriama nekilnojamam turtui, tačiau turi unikalių savybių. Tai leido žemės ūkio paskirties žemei apsisaugoti nuo ekstremalių turto vertės kritimų, kuriais per krizę pasižymėjo gyvenamosios bei komercinės paskirties turtas.

Svarbi informacija

Investicijų praeities rezultatai parodo tik rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. AB „INVL Baltic Farmland“ negarantuoja investicijų pelningumo.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų savybes, strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas ir perskaityti bei susipažinti su prospektu ir kita bendrovės viešai skelbiama esmine informacija.

Puslapyje pateikta informacija yra informacinio – reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas pirkti, laikyti, keisti ar parduoti AB „INVL Baltic Farmland“ akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, AB „INVL Baltic Farmland“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.