INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. trijų mėnesių...

2022 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 393 tūkst. eurų, o pajamos – 177 tūkst. eurų (2021 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 106 tūkst. eurų, pajamos – 160 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ per pirmąjį ketvirtį gavo 393...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 177 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 393 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovės pajamos padidėjo 10,6 proc., o grynasis pelnas išaugo 2,7 karto.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. audituota metinė...

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) 2021 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2021 m.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

2022 m. balandžio 27 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Daugiau

Dėl pritarimo AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų...

2022 m. balandžio 27 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,24 EUR dividendų akcijai už 2021 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 775 tūkst. EUR).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ akcininkams išmokės 775 tūkst....

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2021 m. išmokės didesnius nei įprasta dividendus – 775 tūkst. eurų, vienai akcijai skiriant 0,24 euro. Šis ir kiti sprendimai priimti šiandien vykusiame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Daugiau

Dėl „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. planuoja uždirbti...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2022 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos sieks 718 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 646 tūkst. eurų.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „ AB „INVL Baltic Farmland“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 27 d. šaukiamas Bendrovės eilinio visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ akcininkams planuojama išmokėti...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ siūlo akcininkams už 2021 m. išmokėti didesnius nei įprasta dividendus – 775 tūkst. eurų, vienai akcijai skiriant 0,24 euro. Šį ir kitus sprendimus siūloma priimti bendrovės sušauktame visuotiniame akcininkų susirinkime 2022 m. balandžio 27 d.

Daugiau