INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 113...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų ketvirtį gavo 200 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 113 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno – atitinkamai 5,3 proc. daugiau ir 5 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2023 m.

2024 m. balandžio 10 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,12 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2024 m. trijų mėnesių...

2024 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 113 tūkst. eurų, o pajamos – 200 tūkst. eurų (2023 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 119 tūkst. eurų, pajamos – 190 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ mokės akcininkams dividendus

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2023 metus išmokės 388 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro.

Daugiau

Dėl pritarimo AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų...

2024 m. balandžio 10 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,12 EUR dividendų akcijai už 2023 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 388 tūkst. EUR).

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

2024 m. balandžio 10 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ paskelbė šių metų veiklos...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino įmonės veiklos prognozes 2024 metams, siūlomus dividendus akcininkams ir savų akcijų supirkimo tvarką. Dėl pritarimo valdybos siūlymams bus balsuojama bendrovės metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 10 dieną.

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2024 m. planuoja uždirbti 420...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2024 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos sieks 835 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 420 tūkst. eurų.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „ AB „INVL Baltic Farmland““) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 10 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau