INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ 2024 m. planuoja uždirbti 420 tūkst. eurų

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2024 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos sieks 835 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 420 tūkst. eurų.

Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2024 metus turimų sklypų vertė nepakis. Taip pat nebus sudaryta jokių žemės pirkimo/pardavimo sandorių bei neprognozuojant pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių ir pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

AB „INVL Baltic Farmland” per grupės įmones valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino įmonės veiklos prognozes 2024 metams, siūlomus dividendus akcininkams ir savų akcijų supirkimo tvarką. Dėl pritarimo valdybos siūlymams bus balsuojama bendrovės metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime balandžio 10 dieną.

„INVL Baltic Farmland“ numatomos konsoliduotosios pajamos šiais metais sieks 835 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 420 tūkst. eurų. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2024 metus turimų sklypų vertė nepakis ir nebus turto perkainavimo, taip pat neįvyks naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

Bendrovė pernai gavo 794 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų – 10 proc. daugiau nei 2022 metais ir uždirbo 2,643 mln. eurų audituoto grynojo pelno – 34 proc. daugiau nei užpernai. „INVL Baltic Farmland“ valdyba siūlo akcininkams už 2023 metus išmokėti 388 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro.

„Bendrovė, nuosekliai vykdanti užsibrėžtus tikslus, pernai taip pat pasiekė gerus veiklos rezultatus. Tai suteikia galimybę ir šiemet bendrovės akcininkams išmokėti didesnius dividendus nei numatyta įmonės dividendų politikoje“, – teigia „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

„INVL Baltic Farmland“ dividendų politika numato 0,10 eurų dividendų vienai akcijai.

Siekiant užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, „INVL Baltic Farmland“ valdyba siūlo panaudoti turimą 3,08 mln. eurų rezervą savoms akcijoms įsigyti. Bendrovė galėtų įsigyti savų akcijų, kurių nominali vertė neviršytų 10 proc. „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,5 eurai, o minimali kaina – 3,5 eurai. Savų akcijų įsigijimo terminas – 18 mėnesių nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]