INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu 1.1. Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas..

Daugiau

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2021 m. kovo 18 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2021 m. balandžio 9 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,15..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 9 d…

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2021 m. planuoja uždirbti 385...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2021 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ grupės konsoliduotosios pajamos sieks 665 tūkst. eurų, o grynasis..

Daugiau

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. grupės...

2020 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 895 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 649 tūkst. eurų (2019 metų konsoliduotasis ir Bendrovės..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2021-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka: 2021 m. kovo 18 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas; 2021 m. gegužės 12 d. –..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. 9 mėnesių...

2020 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 267 tūkst. eurų, o pajamos – 460 tūkst. eurų (2019 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 247..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

2020 m. spalio 21 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 1. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ pratęsimui ir jos išdėstymui nauja redakcija..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. spalio 21 d…

Daugiau