INVL Logo

Įregistruota nauja „INVL Baltic Farmland“ įstatų redakcija

2023 m. balandžio 18 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakcija. Šis Bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2023 m. kovo 29 d. vykusiame Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įstatai buvo keičiami įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualios redakcijos nuostatas.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]

 


INVL Baltic Farmland istatai_iregistruoti_2023.04.17.pdf