INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. spalio 21 d…

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. 6 mėn. neaudituoti...

2020 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 165 tūkst. eurų, o pajamos – 307 tūkst. eurų (2019 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 137 tūkst…

Daugiau

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautus su Dariumi Šulniu glaudžiai susijusių asmenų (UAB “Lucrum investicija” ir Gintautės Bagdonavičiūtės) pranešimus dėl sandorių AB „INVL Baltic Farmland“ akcijomis. Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: Direktorė Eglė Surplienė El.paštas: [email protected] Priedai:..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. trijų mėnesių...

2020 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 69 tūkst. eurų, o pajamos – 153 tūkst. eurų (2019 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 45..

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2019 m.

2020 m. kovo 23 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė..

Daugiau

Pritarimas AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui...

2020 m. kovo 23 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,10 EUR dividendų akcijai už 2019 m. skyrimui (bendra..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

2020 m. kovo 23 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu. Akcininkai supažindinami su..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. audituota metinė...

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau vadinama Bendrove) 2019 m. audituotą metinę informaciją, atsakingų asmenų patvirtinimą bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2019 m. Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:          Direktorė          Eglė Surplienė..

Daugiau

Dėl AB „INVL Baltic Famland“ visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) 2020 m. vasario 28 d. paskelbė šaukianti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. kovo 23 d. adresu Gynėjų g…

Daugiau