INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 m. 6 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai

2023 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 218 tūkst. eurų, o pajamos – 379 tūkst. eurų (2022 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 483 tūkst. eurų, pajamos – 358 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo  218 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno – 54,9 proc. mažiau nei pernai sausio-birželio mėn., kai rezultatui reikšmingos įtakos turėjo gautas pelnas už žemės sklypo pardavimą. Neįtraukiant žemės sklypo pardavimo įtakos, šių metų pirmąjį pusmetį grynasis pelnas buvo 17,5 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Bendrovė per 2023 metų sausio-birželio mėn. gavo 379  tūkst. eurų pajamų, arba 5,9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

„Dėl Lietuvoje vyravusių sausringų orų pasėliai patyrė nemažą žalą, tačiau tik prasidėjusi javapjūtė parodys tikslesnį sausros padarinių mastą. Ūkininkai tikisi mažesnio nei daugiametis vidurkis grūdinių kultūrų derliaus, tačiau pokytis neturėtų būti drastiškas, o situacija rinkoje šiuo metu išlieka stabili. Nepaisant atsiradusių iššūkių, toliau sėkmingai bendradarbiaujame su ūkininkais, siekiant įgyvendinti išsikeltus tikslus“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.

Pasak jos, situacija grūdų rinkoje šiais metais, palyginti su 2022-aisiais, įgavo daugiau stabilumo. Standartiškai yra stebimi įvairių grūdinių kultūrų kainų pokyčiai, tačiau jie nėra tokie drastiški, kokius stebėjome praėjusių metų sezonu.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų birželio pabaigoje buvo 15,869 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,92 euro. Palyginti su praėjusių metų birželio pabaiga, ir įvertinus paskirtus dividendus, per metus jo vertė išaugo 11,7 proc.

Šiais metais prognozuojamos „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos turėtų siekti 790 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 365 tūkst. eurų. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2023 metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

2022 metais „INVL Baltic Farmland“ gavo 722 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 1,97 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno, iš kurio akcininkams atiteko 484 tūkst. eurų dividendų, arba 0,15 euro vienai akcijai – 50 proc. daugiau nei numatyta įmonės dividendų politikoje (išmokėti ne mažiau kaip 0,10 euro vienai akcijai).

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]

Priedai:

Pusmetine informacija 2023 IH kartu su finansinemis ataskaitomis ir AA patvirtinimu

INVL_BF_pagrindines_informacijos_santrauka_2023 IH