INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 m. devynių mėnesių...

2023 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 315 tūkst. eurų, o pajamos – 569 tūkst. eurų (2022 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 580 tūkst. eurų, pajamos – 535 tūkst. eurų).

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 m. 6 mėn. neaudituoti...

2023 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 218 tūkst. eurų, o pajamos – 379 tūkst. eurų (2022 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 483 tūkst. eurų, pajamos – 358 tūkst. eurų).

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 m. trijų mėnesių...

2023 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 119 tūkst. eurų, o pajamos – 190 tūkst. eurų (2022 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 393 tūkst. eurų, pajamos – 177 tūkst. eurų).

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2022 m.

2023 m. kovo 29 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,15 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

Įregistruota nauja „INVL Baltic Farmland“ įstatų...

2023 m. balandžio 18 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakcija. Šis Bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2023 m. kovo 29 d. vykusiame Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

2023 m. kovo 29 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Daugiau

Dėl pritarimo AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų...

2023 m. kovo 29 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,15 EUR dividendų akcijai už 2022 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 484 tūkst. EUR).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2023 m. planuoja uždirbti 365...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2023 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos sieks 790 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 365 tūkst. eurų.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba AB „INVL Baltic Farmland“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. kovo 29 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau