INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ 2021 m. planuoja uždirbti 385...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2021 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ grupės konsoliduotosios pajamos sieks 665 tūkst. eurų, o grynasis..

Daugiau

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. grupės...

2020 metų AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 895 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 649 tūkst. eurų (2019 metų konsoliduotasis ir Bendrovės..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2021-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka: 2021 m. kovo 18 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas; 2021 m. gegužės 12 d. –..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. 9 mėnesių...

2020 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 267 tūkst. eurų, o pajamos – 460 tūkst. eurų (2019 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 247..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

2020 m. spalio 21 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 1. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ pratęsimui ir jos išdėstymui nauja redakcija..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. spalio 21 d…

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. 6 mėn. neaudituoti...

2020 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 165 tūkst. eurų, o pajamos – 307 tūkst. eurų (2019 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 137 tūkst…

Daugiau

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautus su Dariumi Šulniu glaudžiai susijusių asmenų (UAB “Lucrum investicija” ir Gintautės Bagdonavičiūtės) pranešimus dėl sandorių AB „INVL Baltic Farmland“ akcijomis. Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją: Direktorė Eglė Surplienė El.paštas: [email protected] Priedai:..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. trijų mėnesių...

2020 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 69 tūkst. eurų, o pajamos – 153 tūkst. eurų (2019 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 45..

Daugiau