INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ 2022-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. devynių mėnesių...

2021 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 290 tūkst. eurų, o pajamos – 481 tūkst. eurų (2020 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 267 tūkst. eurų,..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. 6 mėn. neaudituoti...

2021 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 203 tūkst. eurų, o pajamos – 320 tūkst. eurų (2020 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 165 tūkst. eurų, pajamos..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. trijų mėnesių...

2021 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 106 tūkst. eurų, o pajamos – 160 tūkst. eurų (2020 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 69..

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2020 m.

2021 m. balandžio 9 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė..

Daugiau

Pritarimas AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui...

2021 m. balandžio 9 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,15 EUR dividendų akcijai už 2020 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. audituota metinė...

Skelbiame AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) 2020 m. audituotą metinę informaciją kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir atlygio ataskaita bei Bendrovės audito komiteto ataskaitą už 2020 m. Asmuo, įgaliotas suteikti..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu 1.1. Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas..

Daugiau

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2021 m. kovo 18 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2021 m. balandžio 9 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,15..

Daugiau