INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba AB „INVL Baltic Farmland“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. kovo 29 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2023 m. kovo 6 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2023 m. kovo 29 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,15 EUR dividendų akcijai už 2022 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 484 tūkst. EUR).

Daugiau

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. rezultatai

2022 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1 968 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 722 tūkst. eurų (2021 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 411 tūkst. eurų, grupės pajamos – 665 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2023-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. devynių mėnesių...

2022 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 580 tūkst. eurų, o pajamos – 535 tūkst. eurų (2021 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 290 tūkst. eurų, pajamos – 481 tūkst. eurų).

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio...

2022 m. spalio 31 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba „ AB „INVL Baltic Farmland““) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. spalio 31 d. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. 6 mėn. neaudituoti...

2022 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 483 tūkst. eurų, o pajamos – 358 tūkst. eurų (2021 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 203 tūkst. eurų, pajamos – 320 tūkst. eurų).

Daugiau

Įregistruota nauja „INVL Baltic Farmland“ įstatų...

2022 m. birželio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakcija. Šis Bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2022 m. balandžio 27 d. vykusiame Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Daugiau