INVL Logo

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2022 m. balandžio 5 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2022 m. balandžio 27 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,24 EUR dividendų akcijai už 2021 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 775 tūkst. EUR).

Daugiau

Sudaryta sutartis dėl AB „INVL Baltic Farmland”...

AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2022 m. kovo 17 d. buvo sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „Mantinga“, juridinio asmens kodas 110669492, dėl Bendrovės dukterinei įmonei UAB „Puškaitis“ priklausančio 17,2882 ha žemės sklypo pardavimo.

Daugiau

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. grupės...

2021 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1 411 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 665 tūkst. eurų (2020 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 895 tūkst. eurų, grupės pajamos – 649 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2022-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. devynių mėnesių...

2021 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 290 tūkst. eurų, o pajamos – 481 tūkst. eurų (2020 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 267 tūkst. eurų,..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. 6 mėn. neaudituoti...

2021 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 203 tūkst. eurų, o pajamos – 320 tūkst. eurų (2020 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 165 tūkst. eurų, pajamos..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. trijų mėnesių...

2021 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 106 tūkst. eurų, o pajamos – 160 tūkst. eurų (2020 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 69..

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2020 m.

2021 m. balandžio 9 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė..

Daugiau

Pritarimas AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui...

2021 m. balandžio 9 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,15 EUR dividendų akcijai už 2020 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama..

Daugiau