INVL Logo

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2020 m. vasario 28 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – Bendrovė) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2020 m. kovo 23 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,10..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2020 m. planuoja uždirbti 390...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2020 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ grupės konsoliduotos pajamos sieks 652 tūkst. eurų, o grynasis..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2020-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2020 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka: 2020 m. vasario 28 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas; 2020 m. gegužės 12 d. –..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ grynasis pelnas per tris...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų tris ketvirčius gavo 453 tūkst. eurų pajamų, o jos konsoliduotas grynasis pelnas siekė 247 tūkst. eurų. Lyginant..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 m. 9 mėnesių...

2019 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 247 tūkst. eurų, o pajamos – 453 tūkst. eurų (2018 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 229..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio...

2019 m. spalio 18 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio...

AB „INVL Baltic Farmland“ (buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, įmonės kodas 303299781) (toliau gali būti vadinama Bendrove) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. spalio 18..

Daugiau

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą

AB „INVL Baltic Farmland“ pateikia gautus pranešimus apie balsavimo teisių netekimą. Įvykis, dėl kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių skaičius – nuo 2019 m. liepos 21 d. įsigaliojus naujai Vertybinių popierių..

Daugiau

Dėl AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų suteikiamų...

AB „INVL Baltic Farmland“ pranešimo skelbimo metu yra įgijusi  63.039 vnt. savų akcijų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) redakcija, įsigaliojusia nuo 2019 m. liepos 21 d.,..

Daugiau