INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. 6 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai

2022 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 483 tūkst. eurų, o pajamos – 358 tūkst. eurų (2021 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 203 tūkst. eurų, pajamos – 320 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per pirmąjį šių metų pusmetį gavo 358 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 483 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, bendrovės pajamos didėjo 11,9 proc., o grynasis pelnas – 137,9 proc. Daugiausia įtakos bendrovės veiklos rezultatui turėjo daugiau nei 17 hektarų (ha) žemės sklypo pardavimas kovo mėnesį.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų birželio pabaigoje buvo 14,65 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,54 euro. Palyginti su birželio pabaiga pernai, įvertinus ir išmokėtus dividendus, per metus jo vertė išaugo 12,5 proc.

„Šiuo metu situacija grūdinių kultūrų rinkoje yra palanki šalies ūkininkams. Atsižvelgiant į Lietuvos analitikų prognozes, šiais metais tikimasi apie 10-12 proc. didesnio grūdų derliaus nei praėjusiais metais. Geras grūdinių kultūrų derlius ir aukštos jų supirkimo kainos leis pasiekti gerų rezultatų Lietuvos ūkininkams, o mums – įgyvendinti numatytus tikslus“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.

Šiemet „INVL Baltic Farmland“ planuoja gauti 718 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 646 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos pagal sudarytas nuomos sutartis ir darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, daugiau nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus gautinų sumų atidėjinių pokyčių bei nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq Vilnius“ biržos prekybos sąraše esančios „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]

 


INVL_BF_pagrindines_informacijos_santrauka_2022 IH.pdf
Pusmetine informacija 2022 IH kartu su finansinemis ataskaitomis ir AA patvirtinimu.pdf