INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. trijų mėnesių pagrindinių duomenų santrauka

2022 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 393 tūkst. eurų, o pajamos – 177 tūkst. eurų (2021 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 106 tūkst. eurų, pajamos – 160 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 177 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 393 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bendrovės pajamos padidėjo 10,6 proc., o grynasis pelnas išaugo 2,7 karto. Tokiam rezultatui didžiausią įtaką turėjo kovo viduryje parduotas daugiau nei 17 ha žemės sklypas.

Bendrovės nuosavas kapitalas 2022 m. kovo pabaigoje buvo 15,3 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,75 euro – lyginant su 2021 m. kovo pabaiga, jo vertė išaugo 12 proc. (įskaitant 2021 metais išmokėtus dividendus). Šių metų balandžio 27 d. bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime paskirti dividendai (0,24 euro akcijai) nemažina kovo pabaigos nuosavo kapitalo.

„Šiemet stebime reikšmingą trąšų, pašarų bei degalų kainų augimą, tačiau nepaisant šių kainų pokyčio, tikimąsi, kad papildomų kaštų naštą ūkininkams padės amortizuoti augančios grūdų kainos. Atsižvelgiant į gerai peržiemojusius pasėlius, laukiama gero grūdinių kultūrų derliaus“, – sakė Justė Gumovskienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2022 metais planuoja gauti 718 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 646 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, įvertinus įvykusį pardavimo sandorį nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: [email protected]