INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ veiklos ataskaitų auditas brangs

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkai balsuos dėl didesnių išlaidų audito paslaugoms už 2022 metus apmokėti ir audito įmonės bei jos paslaugų apmokėjimo sąlygų kitų metų auditui atlikti.

„INVL Baltic Farmland“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas spalio 31 dieną.

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės 2022 metų metines finansines ataskaitas audituoja audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“. „INVL Baltic Farmland“ akcininkams siūloma balsuoti dėl papildomo, bet ne didesnio nei 6 000 eurų atlyginimo (be PVM) šiam auditoriui už paslaugas. Sąnaudos auditui didėja dėl reikalavimų biržoje kotiruojamoms bendrovėms rengti ir skelbti audituotas metines ataskaitas vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF) –  tai lemia išaugusias audito darbų apimtis.

Jei „INVL Baltic Farmland“ akcininkai pritars, bendrovės 2023 metinių finansinių ataskaitų auditą atliks ta pati audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“. Tai bus paskutiniai šio auditoriaus metai, nes pagal dabartinį reguliavimą ta pati audito bendrovė gali audituoti vienos įmonės veiklą ne ilgiau kaip 10 metų. Numatoma, kad už audito paslaugas, be išlaidų dėl ESEF, bus sumokėtas 12 200 eurų atlyginimas, kuris būtų indeksuojamas vidutinės einamųjų metų balandžio mėnesio metinės infliacijos dydžiu.

Šiais metais „INVL Baltic Farmland“ planuoja gauti 718 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 646 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos pagal sudarytas nuomos sutartis ir darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, daugiau nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus gautinų sumų atidėjinių pokyčių bei nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq Vilnius“ biržos prekybos sąraše esančios „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.