INVL Logo

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2022 m. balandžio 5 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2022 m. balandžio 27 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,24 EUR dividendų akcijai už 2021 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 775 tūkst. EUR).

Daugiau

Sudaryta sutartis dėl AB „INVL Baltic Farmland”...

AB „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2022 m. kovo 17 d. buvo sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su UAB „Mantinga“, juridinio asmens kodas 110669492, dėl Bendrovės dukterinei įmonei UAB „Puškaitis“ priklausančio 17,2882 ha žemės sklypo pardavimo.

Daugiau

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. grupės...

2021 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1 411 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 665 tūkst. eurų (2020 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 895 tūkst. eurų, grupės pajamos – 649 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ per 2021 metus uždirbo 1 411...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per 2021 metus gavo 665 tūkst. eurų pajamų, o audituotas grynasis pelnas siekė 1 411 tūkst. eurų. Lyginant su 2020 metais, bendrovės pajamos išaugo 2,5 proc., o grynasis pelnas padidėjo 58 proc.

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2022-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ grynasis pelnas per tris...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų tris ketvirčius siekė 481 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 290 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. devynių mėnesių...

2021 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 290 tūkst. eurų, o pajamos – 481 tūkst. eurų (2020 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 267 tūkst. eurų,..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2021 m. 6 mėn. neaudituoti...

2021 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 203 tūkst. eurų, o pajamos – 320 tūkst. eurų (2020 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 165 tūkst. eurų, pajamos..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ per pirmąjį pusmetį gavo 203...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį siekė 320 tūkst. eurų, o grynasis pelnas buvo 203 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių..

Daugiau