INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ 2023 m. planuoja uždirbti 365...

Į žemės ūkio paskirties žemę investuojančios AB „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino 2023 m. veiklos prognozes. Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos sieks 790 tūkst. eurų, o grynasis pelnas sieks 365 tūkst. eurų.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų...

AB „INVL Baltic Farmland“, juridinio asmens kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14 (toliau – „Bendrovė“ arba AB „INVL Baltic Farmland“) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2023 m. kovo 29 d. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“):

Daugiau

Dėl „INVL Baltic Farmland“ valdybos siūlymo skirti...

2023 m. kovo 6 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) valdyba priėmė sprendimą siūlyti 2023 m. kovo 29 d. vyksiančiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti 0,15 EUR dividendų akcijai už 2022 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma, tokiu atveju, sudarytų 484 tūkst. EUR).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ skelbia veiklos prognozes ir...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino įmonės veiklos 2023 metams prognozes ir siūlymus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Daugiau

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. rezultatai

2022 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1 968 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 722 tūkst. eurų (2021 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 411 tūkst. eurų, grupės pajamos – 665 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ pernai gavo daugiau pajamų ir...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ 2022 metais gavo 722 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 1,97 mln. eurų audituoto konsoliduoto grynojo pelno. Palyginti su 2021 metais, bendrovės pajamos išaugo 8,6 proc., o grynasis pelnas – 39,5 proc.

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ 2023-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. devynių mėnesių...

2022 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 580 tūkst. eurų, o pajamos – 535 tūkst. eurų (2021 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 290 tūkst. eurų, pajamos – 481 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ per devynis mėnesius uždirbo...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per devynis šių metų mėnesius gavo 535 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 580 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, bendrovės pajamos išaugo 11,2 proc., o grynasis pelnas – 2 kartus. Daugiausia įtakos bendrovės veiklos rezultatui turėjo daugiau nei 17 hektarų (ha) žemės sklypo pardavimas kovo mėnesį.

Daugiau