INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ 2024-ųjų investuotojų...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2024 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 m. devynių mėnesių...

2023 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 315 tūkst. eurų, o pajamos – 569 tūkst. eurų (2022 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 580 tūkst. eurų, pajamos – 535 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ per devynis mėnesius uždirbo...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per devynis šių metų mėnesius gavo 569 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 315 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, bendrovės pajamos išaugo 6,4 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 45,7 proc.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 m. 6 mėn. neaudituoti...

2023 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 218 tūkst. eurų, o pajamos – 379 tūkst. eurų (2022 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 483 tūkst. eurų, pajamos – 358 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ pirmojo pusmečio grynasis pelnas...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo  218 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno – 54,9 proc. mažiau nei pernai sausio-birželio mėn., kai rezultatui reikšmingos įtakos turėjo gautas pelnas už žemės sklypo pardavimą. Neįtraukiant žemės sklypo pardavimo įtakos, šių metų pirmąjį pusmetį grynasis pelnas buvo 17,5 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 m. trijų mėnesių...

2023 metų 3 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 119 tūkst. eurų, o pajamos – 190 tūkst. eurų (2022 metų 3 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 393 tūkst. eurų, pajamos – 177 tūkst. eurų).

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 119...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų ketvirtį gavo 190 tūkst. eurų pajamų – 7,3 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendrovė uždirbo 119 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno, arba 69,7 proc. mažiau nei per pirmąjį 2022 metų ketvirtį, kuomet pelnui reikšmingos įtakos turėjo gautas pelnas už žemės sklypo pardavimą. Neįtraukiant žemės sklypo pardavimo įtakos, šių metų per pirmąjį ketvirtį pelnas buvo 24,6 proc. didesnis nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

Daugiau

Dividendų mokėjimo tvarka už 2022 m.

2023 m. kovo 29 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-01109, Gynėjų g. 14, Vilnius) akcininkų susirinkimas nusprendė skirti 0,15 eurų dividendų vienai akcijai.

Daugiau

Įregistruota nauja „INVL Baltic Farmland“ įstatų...

2023 m. balandžio 18 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakcija. Šis Bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2023 m. kovo 29 d. vykusiame Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Daugiau