INVL Logo

Audituoti AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. rezultatai

2022 metų AB „INVL Baltic Farmland“ audituotas konsoliduotasis bei Bendrovės grynasis pelnas siekia 1 968 tūkst. eurų, o grupės pajamos – 722 tūkst. eurų (2021 metų konsoliduotasis ir Bendrovės grynasis pelnas buvo 1 411 tūkst. eurų, grupės pajamos – 665 tūkst. eurų).

AB „INVL Baltic Farmland“ buvo paskelbusi prognozę, kad 2022 m. pajamos sieks 718 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 646 tūkst. eurų.

„INVL Baltic Farmland“ per 2022 metus gavo 722 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 1 968 tūkst. eurų audituoto grynojo pelno. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis (išskyrus buvo įvertintas įvykęs žemės sklypo pardavimo sandoris) bei nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, žemės vertė per metus išaugo 9,5 proc. iki 18,09 mln. eurų, arba 5,87 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 632 tūkst. eurų. Todėl galima teigti, kad „INVL Baltic Farmland“, įvertinus palankias rinkos tendencijas, leidusias išauginti turto vertę, pasiekė ir viršijo numatytus 2022 m. finansinius tikslus.

Metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija (be auditorių išvados) papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ 2022 metais gavo 722 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 1,97 mln. eurų audituoto konsoliduoto grynojo pelno. Palyginti su 2021 metais, bendrovės pajamos išaugo 8,6 proc., o grynasis pelnas – 39,5 proc.

„Praėjusieji metai buvo palankūs ūkininkams tiek dėl klimato sąlygų, tiek dėl gerų grūdų kainų rinkoje. Palankios rinkos tendencijos leido bendrovei išauginti turto vertę ir viršyti numatytus finansinius tikslus 2022 metams“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.

Pagal sudarytas nuomos sutartis 2022 metais „INVL Baltic Farmland“ planavo gauti 718 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 646 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno.

2022-ųjų grynasis pelnas buvo prognozuojamas darant prielaidą, kad per praėjusius metus turimų sklypų vertė nepasikeis (tačiau buvo įvertintas 2022 metų kovą įvykęs daugiau nei 17 hektarų žemės sklypo pardavimo sandoris) ir nebuvo vertintas pirkėjų skolų vertės pokytis. Tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, „INVL Baltic Farmland“ turimos žemės vertė per metus išaugo 9,5 proc., iki 18,09 mln. eurų, arba 5,87 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus prognozėje nevertintus veiksnius ir su jais susijusių pelno mokesčio sąnaudas, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 632 tūkst. eurų.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje buvo 16,1 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 5 eurai. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2022 metus išmokėtus dividendus, per metus išaugo 13,2 proc.

„Nasdaq Vilnius“ biržos prekybos sąraše esančios „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: 
[email protected]

 


AB INVL Baltic Farmland_Metine ataskaita 2022_pd.pdf
abinvlbalticfarmland-2022-12-31-lt.zip
INVL_BF_pagrindines_informacijos_santrauka_2022.pdf