INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ skelbia veiklos prognozes ir numatomus dividendus akcininkams

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdyba patvirtino įmonės veiklos 2023 metams prognozes ir siūlymus eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Numatoma, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos šiais metais sieks 790 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 365 tūkst. eurų. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2023 metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2022 metus siūloma išmokėti 484 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,15 euro.

„Sėkminga „INVL Baltic Farmland“ praėjusių metų veikla leidžia bendrovei išmokėti didesnius nei įmonės dividendų politikoje numatytus (ne mažiau kaip 0,10 euro vienai akcijai) dividendus“, – sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės akcininkų susirinkime šių metų kovo 29 dieną numatoma ne tik balsuoti dėl „INVL Baltic Farmland“ 2022 metų finansinės ataskaitos patvirtinimo ir pelno paskirstymo, bet ir nustatyti naują savų akcijų įsigijimo tvarką.

Siekiant užtikrinti „INVL Baltic Farmland“ akcininkams galimybę parduoti akcijas, siūloma panaudoti jau turimą 3,08 mln. eurų rezervą savoms akcijoms įsigyti. Bendrovės įsigyjamų savų akcijų skaičius negalės viršyti 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo, savoms akcijoms supirkti būtų nustatytas 18 mėn. terminas nuo sprendimo priėmimo akcininkų susirinkime dienos. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina būtų 5,00 euro, o minimali – 3,00 euro.

Akcininkų susirinkime taip pat siūloma balsuoti dėl Akcinių bendrovių įstatymo pokyčių atnaujinti bendrovės Audito komiteto nuostatus ir įstatų redakciją bei atlygio politiką.

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė pernai gavo 722 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 1,97 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno – atitinkamai 8,6 proc. ir 39,5 proc. daugiau nei 2021 metais.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.