INVL Logo

Dėl pritarimo AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui už 2023 m.

2024 m. balandžio 10 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,12 EUR dividendų akcijai už 2023 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 388 tūkst. EUR).

Bendrovės valdyba pažymi, kad 2018 m. balandžio 10 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo patvirtinta Dividendų mokėjimo politika, numatanti, skirti ne mažiau kaip 0,10 EUR akcijai.

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų mokėjimo tvarka už 2023 m. paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus.  Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2024 m. balandžio 24 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2023 metus, yra 2024 m. balandžio 23 d.

Papildoma Informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2023 metus išmokės 388 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro.

Dividendų mokėjimui pritarta bendrovės akcininkų susirinkime balandžio 10 dieną. Jame taip pat buvo patvirtinta savų akcijų supirkimo tvarka.

„INVL Baltic Farmland“ dividendų politika numato 0,10 eurų dividendų vienai akcijai, tačiau geri veiklos rezultatai suteikia galimybę bendrovės akcininkams išmokėti didesnius dividendus“, – teigia „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

Bendrovė pernai gavo 794 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų – 10 proc. daugiau nei 2022 metais ir uždirbo 2,643 mln. eurų audituoto grynojo pelno – 34 proc. daugiau nei užpernai.

„INVL Baltic Farmland“ akcininkai taip pat pritarė siūlymui panaudoti turimą 3,08 mln. eurų rezervą savoms akcijoms įsigyti. Bendrovė galės įsigyti savų akcijų, kurių nominali vertė neviršytų 10 proc. „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,5 eurai, o minimali kaina – 3,5 eurai. Savų akcijų įsigijimo terminas – 18 mėnesių nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

„INVL Baltic Farmland“ numatomos konsoliduotosios pajamos šiais metais sieks 835 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 420 tūkst. eurų. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2024 metus turimų sklypų vertė nepakis ir nebus turto perkainavimo, taip pat neįvyks naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas  [email protected]