INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2022 m. devynių mėnesių neaudituota tarpinė informacija

2022 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 580 tūkst. eurų, o pajamos – 535 tūkst. eurų (2021 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 290 tūkst. eurų, pajamos – 481 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per devynis šių metų mėnesius gavo 535 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 580 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, bendrovės pajamos išaugo 11,2 proc., o grynasis pelnas – 2 kartus. Daugiausia įtakos bendrovės veiklos rezultatui turėjo daugiau nei 17 hektarų (ha) žemės sklypo pardavimas kovo mėnesį.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų rugsėjo pabaigoje buvo 14,75 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,57 euro ir, įvertinus išmokėtus per metus dividendus, jo vertė išaugo 12,4 proc.

„Džiugina, kad bendrovės rezultatai išlieka stabilūs netgi tokiu permainingu ir įtemptu metu šalių ekonomikoms bei verslams. Visas nuomojamų žemių portfelis yra Lietuvoje, o čia šiais metais grūdinių kultūrų derlius buvo didesnis nei pernai, kainos taip pat buvo gerokai didesnės“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.

Pagal sudarytas nuomos sutartis šiais metais „INVL Baltic Farmland“ planuoja gauti 718 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 646 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, daugiau nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus gautinų sumų atidėjinių pokyčių bei nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq Vilnius“ biržos prekybos sąraše esančios „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas:
[email protected]

 


INVL_BF_pagrindines_informacijos_santrauka_2022 3Q.pdf