INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2015-ųjų investuotojo...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2015 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka: 2015 m. sausio 27 d. – 2014 m. dvylikos mėnesių preliminarus rezultatas; 2015 m. vasario 27 d. –..

Daugiau

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio...

2014 m. gruodžio 23 d. įvykusio AB INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:      1. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito..

Daugiau

Išrinkti „INVL Baltic Farmland” auditoriai bei audito...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansines ataskaitas audituos bendrovė „PricewaterhouseCoopers”, kurios paslaugų apmokėjimui skirta 24 tūkst. litų (be PVM). Tai antradienį nusprendė „INVL..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2014.12.23 vyksiančio...

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. gruodžio 23 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. gruodžio 23 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 9 mėn....

Pataisyta Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita už 2014m. 9 mėnesius. Visa kita informacija nesikeitė.          Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:          Direktorius          Darius Šulnis          El.paštas [email protected] Priedai:AB INVL Baltic Farmland_finansines atskaitos_2014 IIIQ_ koreguota..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 9 mėn....

2014 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 194 tūkst. litų (56,2 tūkst…

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ paskelbė devynių mėnesių...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ paskelbė devynių mėnesių veiklos rezultatus. 2014 metų rugsėjo pabaigoje „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotas nuosavas kapitalas sudarė 34,177 mln. litų (9,9..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų suteikiamų balsų...

Atsiskaičius už savas akcijas, nupirktas per AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimą nuo 2014 m. rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 30 d., bendrovė už 5.577 eurų (19.256 litų) įsigijo..

Daugiau