INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 12 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai

2014 metų 12 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 90,7 tūkst. eurų (313 tūkst. litų). 
Bendrovės pelnas apima finansinį laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. 
 

Papildoma informacija: 
Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę „INVL Baltic Farmland” bendrovės nuosavas kapitalas 2014 metų pabaigoje sudarė 9,9 mln. eurų (34,3 mln. litų), arba po 3,02 euro akcijai. 
Apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės per antrines įmones valdanti „INVL Baltic Farmland“ veiklą pradėjo 2014 m. balandžio pabaigoje po atskyrimo nuo vienos didžiausių Lietuvoje turtą valdančių ir investuojančių bendrovių „Invalda LT“, todėl bendrovės pajamos ir pelnas skelbiami tik už pirmuosius aštuonis veiklos mėnesius, per kuriuos uždirbta 90,7 tūkst. eurų (313 tūkst. litų) grynojo pelno. 
„INVL Baltic Farmland“ akcijos yra tinkamos ne spekuliacinio kainos prieaugio laukiantiems investuotojams, o tiems, kuriuos tenkina galimybė iš žemės nuomos gauti didesnį pajamingumą nei iš indėlių palūkanos bankuose ir uždirbti iš žemės vertės augimo.     

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         El.paštas [email protected]

INVL Baltic Farmland_pagrindines informacijos santrauka_2014_IVQ_EUR.pdf
INVL Baltic Farmland_pagrindines informacijos santrauka_2014_IVQ_LTL.pdf