INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2014 m. 12 mėn. veiklos rezultatai

2014 m. 12 mėn. AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 89,5 tūkst. eurų (309 tūkst. litų). 
Bendrovės pelnas apima finansinį laikotarpį nuo bendrovės įsteigimo 2014 m. balandžio 29 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. 

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         El.paštas [email protected]

INVL Baltic Farmland_finansines ataskaitos_2014_IVQ.pdf
INVL Baltic Farmland_Atsakingu asmenu patvirtinimas_2014_IVQ.pdf