INVL Logo

Dėl savų akcijų supirkimo

AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, registracijos adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) valdyba, atsižvelgdama į tai, kad AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų kaina NASDAQ OMX Vilnius biržoje yra daugiau..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 12 mėn....

2014 metų 12 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 90,7 tūkst. eurų (313 tūkst…

Daugiau

„INVL Baltic Farmland” nuosavas kapitalas – 9,9 mln....

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę „INVL Baltic Farmland” bendrovės nuosavas kapitalas 2014 metų pabaigoje sudarė 9,9 mln. eurų (34,3 mln. litų), arba po 3,02 euro akcijai. Apie 3 tūkst…

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2015-ųjų investuotojo...

AB „INVL Baltic Farmland“ 2015 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka: 2015 m. sausio 27 d. – 2014 m. dvylikos mėnesių preliminarus rezultatas; 2015 m. vasario 27 d. –..

Daugiau

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio...

2014 m. gruodžio 23 d. įvykusio AB INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:      1. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito..

Daugiau

Išrinkti „INVL Baltic Farmland” auditoriai bei audito...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansines ataskaitas audituos bendrovė „PricewaterhouseCoopers”, kurios paslaugų apmokėjimui skirta 24 tūkst. litų (be PVM). Tai antradienį nusprendė „INVL..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ 2014.12.23 vyksiančio...

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. gruodžio 23 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. gruodžio 23 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 9 mėn....

Pataisyta Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita už 2014m. 9 mėnesius. Visa kita informacija nesikeitė.          Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:          Direktorius          Darius Šulnis          El.paštas [email protected] Priedai:AB INVL Baltic Farmland_finansines atskaitos_2014 IIIQ_ koreguota..

Daugiau