INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2016 m. devynių mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2016 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 257 tūkst. eurų, o pajamos – 387 tūkst. eurų (2015 metų 9 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 270 tūkst. eurų, pajamos – 339 tūkst. eurų).

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų devynis mėnesius buvo 387 tūkst. eurų, grynasis pelnas siekė 257 tūkst. eurų. Bendrovės pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 14,2 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 4,8 proc. procento.

„INVL Baltic Farmland“ per šių metų tris ketvirčius uždirbtos pajamos sudaro 73 proc. šių metų bendrovės plano (530 tūkst. eurų), o grynasis pelnas – 85,7 proc. bendrovės metinio plano (300 tūkst. eurų). 2016 metų veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė šiemet nesikeis, taip pat nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

„Pasiektus rezultatus vertiname teigiamai, jie atitinka užsibrėžtus metinius planus. Savo ruožtu ir toliau orientuojamės į ilgalaikių žemės nuomos sutarčių sudarymą“, – sakė Kristina Urbonienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. Bendrovė dividendams už 2015 m. skyrė 217 tūkst. eurų arba po 0,066 euro akcijai.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas [email protected]

 Pagrindines informacijos santrauka_2016 3Q.pdf