INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2016 m. 6 mėn. veiklos rezultatai

2016 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 177 tūkst. eurų.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų pirmąjį pusmetį gavo 258 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 177 tūkst. eurų grynojo pelno. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, „INVL Baltic Farmland“ pajamos išaugo 12,2 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 14,1 procentų.

Per pirmąjį pusmetį uždirbtos pajamos siekia 48,7 proc. šių metų „INVL Baltic Farmland“ plano (530 tūkst. eurų), o grynasis pelnas – 59 proc. bendrovės metinio plano (300 tūkst. eurų). 2016 metų veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė šiemet nesikeis, taip pat nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.

„Vertiname, kad per pirmąjį šių metų pusmetį pasiekti rezultatai atitinka mūsų šiems metams užsibrėžtą planą. Juos lėmė ir tai, kad žemės ūkio paskirties žemės nuomos paklausa išlieka didelė. Be to, ir toliau orientuojamės į ilgalaikių žemės nuomos sutarčių sudarymą“, – sakė „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Kristina Urbonienė.

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. Bendrovė dividendams už 2015 m. skyrė 217 tūkst. eurų arba po 0,066 euro akcijai.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas [email protected]

Pagrindines informacijos santrauka_2016 1H.pdf 
INVL Baltic Farmland_tarpinis pranesimas_2016_1H.pdf
Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf
AB INVL Baltic Farmland IFRS 2016 IIQ LT.pdf