INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 9 mėn....

2014 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 194 tūkst. litų (56,2 tūkst…

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų suteikiamų balsų...

Atsiskaičius už savas akcijas, nupirktas per AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimą nuo 2014 m. rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 30 d., bendrovė už 5.577 eurų (19.256 litų) įsigijo..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo...

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 5.577 eurų (19.256 litų). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta –..

Daugiau

Dėl savų akcijų supirkimo

AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, registracijos adresas Kalvarijų g. 11A-20, Vilnius, buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) valdyba, atsižvelgdama į tai, kad AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų kaina..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 6 mėn....

2014 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 112 tūkst. litų (32,4 tūkst…

Daugiau

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio...

2014 m. birželio 25 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 1. Dėl AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo Akcinėje bendrovėje „INVL Baltic Farmland“ yra suformuotas..

Daugiau

Pranešimas apie vadovų sandorius

AB "INVL Baltic Farmland" pateikia gautus pranešimus apie vadovų sandorius.          Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:          Direktorius          Darius Šulnis          Tel. (8 5) 279 0601          El.paštas [email protected] Priedai:Alvydas Banys_pranesimas apie vadovo sandorius..

Daugiau

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų...

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (kodas 303299781, registracijos adresas Kalvarijų g. 11A-20, Vilnius, buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. birželio 25 d. 9:00 val…

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ pristato valdomą turtą

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“, kurios akcijos nuo birželio 4 d. bus  kotiruojamos NASDAQ OMX Vilnius biržoje, pristatė valdomą turtą bei planus. 2014 metų kovo..

Daugiau