„INVL Baltic Farmland“ išmokės 484 tūkst. eurų dividendų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ už 2017 metus išmokės 0,15 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams skirs 484 tūkst. eurų. Lyginant su dividendais, išmokėtais bendrovės akcininkams už 2016 metus, jų akcijai paskirta suma išaugs 2,14 karto.
 
Taip pat pakeista bendrovės dividendų mokėjimo politika ir joje numatyti skirti dividendai akcijai padidinti nuo 0,06 iki 0,10 euro. Šiuos sprendimus patvirtino šiandien įvykęs „INVL Baltic Farmland“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo akcininkų sprendimo, juos galės gauti tie investuotojai, kurie bus „INVL Baltic Farmland“ akcininkai balandžio 24 dienos pabaigoje.
 
Taip pat akcininkų susirinkimas patvirtino leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savo akcijų, – pusantrų metų nuo sprendimo priėmimo dienos.
 
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje siekė 12 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,72 euro ir, įvertinus ir 2017 metais išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 8 proc.
 
Remiantis paskelbtomis bendrovės veiklos prognozėmis, atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2018 metais planuoja gauti 609 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 360 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per 2018 metus turimų sklypų vertė nepakis bei jei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Grįžti į naujienų sąrašą