„INVL Baltic Farmland“ grynasis pelnas 2016 m. siekė 1,19 mln. eurų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per 2016 metus buvo 0,53 mln. eurų, audituotas grynasis pelnas siekė 1,19 mln. eurų. Grupės pajamos, lyginant su 2015 metais, padidėjo 15,4 proc., o grynasis pelnas – 42,4 proc. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2016 metų pabaigoje siekė 11,34 mln. eurų. Nuosavas kapitalas akcijai siekė 3,51 euro akcijai ir per metus padidėjo 9,3 proc.
 
Remiantis korporacijos „Matininkai“ atliktu turto vertinimu, „INVL Baltic Farmland“ valdomos žemės vertė per metus padidėjo 9,8 proc. iki 12,3 mln. eurų arba 4,1 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus atlikto turto perkainavimo ir su juo susijusio atidėtojo pelno mokesčio bei administravimo mokesčio įtakos rezultatą, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 0,35 mln. eurų.
 
Remiantis bendrovės veiklos prognoze, parengta darant prielaidą, kad bendrovės valdomos žemės vertė nesikeis ir nebus žemės pirkimo ar pardavimo sandorių,planuota, kad 2016 metais „INVL Baltic Farmland“ pajamos sieks 530 tūkst. eurų, o grynasis pelnas – 300 tūkst. eurų.
 
„Pasiektus pozityvius rezultatus ir viršytą bendrovės metinio pelno prognozę lėmė ne tik turto perkainavimo rezultatai, bet ir geresnis nei planuota skolų grąžinimas. Šiemet ir toliau sieksime efektyviai valdyti turtą, orientuodamiesi į ilgalaikes sutartis“, –sakė Kristina Urbonienė, „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė.
 
„INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininko Alvydo Banio teigimu, atsižvelgdama į pasiektus rezultatus, bendrovės valdyba siūlo už 2016 metus patvirtinti 0,07 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams skirti 226 tūkst. eurų. Lyginant su dividendais, išmokėtais už 2015 metus, jų vertė akcijai išaugtų 6 proc.Taip pat bendrovės valdyba siūlo akcininkų susirinkimui patvirtinti leidimą „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Siūloma minimali akcijos kaina – 3,16 euro, maksimali – 4,5 euro. Sprendimai dėl dividendų mokėjimo ir leidimo bendrovei įsigyti savo akcijų bus priimti kovo 22 dieną vyksiančio kasmetinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.
 
Taip pat paskelbtos ir bendrovės veiklos prognozės šiems metams. Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2017 metais planuoja gauti 575 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 350 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2017 m. turimų sklypų vertė nepakis bei nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Grįžti į naujienų sąrašą