INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ už 2020 metus išmokės 484 tūkst. eurų dividendų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkams už 2020 m. bus išmokėta 484 tūkst. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,15 euro. Toks sprendimas priimtas šiandien, balandžio 9 dieną, bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo metu.
 
„Praėjusių metų įmonės operacinė veikla buvo sėkminga – tai leido bendrovei sukaupti laisvų lėšų, leidžiančių išmokėti didesnius nei bendrovės dividendų politikoje numatytus 0,10 euro sumos dividendus“, – sako „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.
 
Dividendai bus išmokėti per mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos, teisę juos gauti turės investuotojai, kurie šių metų balandžio 23 d. pabaigoje bus „INVL Baltic Farmland“ akcininkai.
 
Susirinkimo metu patvirtinti ir audituoti bendrovės 2020 metų veiklos rezultatai. „INVL Baltic Farmland“ per 2020 metus gavo 649 tūkst. eurų pajamų, o audituotas grynasis pelnas siekė 895 tūkst. eurų. Lyginant su 2019 metais, bendrovės pajamos padidėjo 0,6 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 21,2 proc.
 
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje buvo 14,015 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 4,34 euro. Nuosavo kapitalo vertė akcijai, įvertinus ir per 2020 metus išmokėtus dividendus, per praėjusius metus padidėjo 6,7 proc.
 
Remiantis 2020 m. pabaigos „INVL Baltic Farmland“ turto vertinimu, valdomos žemės vertė per metus padidėjo 4,4 proc. iki 15,36 mln. eurų arba 4,96 tūkst. eurų už hektarą, vertinant bendrą valdomo sklypo plotą.
 
Akcininkų susirinkimo metu taip pat patvirtintas leidimas „INVL Baltic Farmland“ įsigyti savo akcijų. Minimali akcijos kaina – 3 eurai, maksimali – 5 eurai. Sprendimas leisti bendrovei įsigyti savo akcijų galios 18 mėnesių nuo priėmimo dienos.
 
Atsižvelgdama į sudarytas nuomos sutartis, „INVL Baltic Farmland“ 2021 metais planuoja gauti 665 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 385 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus gautinų sumų atidėjimų pokyčių ir nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.
 
„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.