INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ turės galimybę įsigyti savo akcijų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovei „INVL Baltic Farmland“ akcininkai suteikė galimybę įsigyti savo akcijų.

2015 m. spalio 28 d. vykusiame akcininkų susirinkime nustatyta, kad „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo minimali kaina yra 2,87 euro už akciją, o maksimali kaina – 4 eurai. Sprendimas galios 18 mėnesių nuo jo priėmimo.

„Galimybe įsigyti akcijų bus naudojamasi tik tuomet, jeigu jų kaina biržoje bus mažesnė už akcijų tikrąją vertę“, – sakė „INVL Baltic Farmland“ valdybos pirmininkas Alvydas Banys.

„INVL Baltic Farmland“ auditoriumi 2015-2017 metais išrinkta tarptautinė audito bendrovė „PricewaterhouseCoopers“, kuriai bus mokama iki 6 tūkst. EUR (be PVM) per metus.

NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2015 m. rugsėjo pabaigoje siekė 10,002 mln. eurų, arba 3,04 euro akcijai.