INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ pirmąjį ketvirtį uždirbo 119 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų ketvirtį gavo 190 tūkst. eurų pajamų – 7,3 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendrovė uždirbo 119 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno, arba 69,7 proc. mažiau nei per pirmąjį 2022 metų ketvirtį, kuomet pelnui reikšmingos įtakos turėjo gautas pelnas už žemės sklypo pardavimą. Neįtraukiant žemės sklypo pardavimo įtakos, šių metų per pirmąjį ketvirtį pelnas buvo 24,6 proc. didesnis nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.

„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų kovo pabaigoje buvo 15,77 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 4,88 euro. Palyginti su praėjusių metų kovo pabaiga, ir įvertinus paskirtus dividendus, per metus jo vertė išaugo 10,9 proc.

„Sėkmingas žemių portfelio valdymas leido nuosekliai auginti rezultatus net esant reikšmingam neapibrėžtumui rinkoje. Per ketvirtį atnaujinome 1,03 tūkst. hektarų nuomos sutarčių su ūkininkais, su kuriais nuolat siekiame kurti ilgalaikius tvarius santykius“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.

Pasak jos, šiais metais grūdų supirkimo kainos nebegrįžta į pernykštes aukštumas. Visgi, dėl pakankamai palankių sąlygų šalčiausiuoju metų laikotarpiu daugelyje Lietuvos regionų žieminės grūdinės kultūros gerai peržiemojo, todėl žieminių grūdinių kultūrų derliaus tikimasi panašaus į praėjusių metų. Jei orai bus palankūs ir nebus kokių nors anomalijų, vasarinių javų derlius, kaip prognozuojama, turėtų būti didesnis.

„Ir, nors dėl išaugusių energijos sąnaudų, grūdų kainų pokyčio, pasikeitusių pasėlių deklaravimo taisyklių ir tvarkos, grūdų sektoriuje vyrauja pakankamai pesimistinės nuotaikos, mes padėtį žemės ūkyje vertiname kaip stabilią ir toliau siekiame užtikrinti efektyvų turto valdymą“, – teigia „INVL Farmland Management“ direktorė.

Šiais metais tikimasi, kad „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotosios pajamos sieks 790 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 365 tūkst. eurų. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2023 metus turimų sklypų vertė nepakis, nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

2022 metais „INVL Baltic Farmland“ gavo 722 tūkst. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 1,97 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno, iš kurio akcininkams atiteko 484 tūkst. eurų dividendų, arba 0,15 euro vienai akcijai – 50 proc. daugiau nei numatyta įmonės dividendų politikoje (ne mažiau kaip 0,10 euro vienai akcijai).

„Nasdaq“ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.