INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ įsigis savo akcijų už 19,3 tūkst. litų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 19,3 tūkst. litų.
Akcijos buvo perkamos po 2,86 euro, arba beveik 5 proc. pigiau nei konsoliduoto nuosavo kapitalo vertė, tenkanti vienai akcijai (3 eurai).
„INVL Baltic Farmland“ siūlė supirkti 0,5 proc. savo akcijų.
„Akcijų supirkimu siekėme, kad „INVL Baltic Farmland“ kaina biržoje labiau atspindėtų turto vertę. Tikėtina, kad tokie akcijų supirkimai bus vykdomi ir ateityje“, – sakė AB „INVL Baltic Farmland“ direktorius Darius Šulnis.
„INVL Baltic Farmland“ grupės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.
2014 metų birželio pabaigoje „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotas nuosavas kapitalas sudarė 34,115 mln. litų.