INVL Logo

„INVL Baltic Farmland“ akcininkai pritarė akcijų supirkimui

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkai pritarė savo akcijų supirkimui.

Trečiadienį vykusiame akcininkų susirinkime patvirtinta minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,86 eurai (9,88 lito), arba 5 proc. mažesnė nei buhalterinė akcijos vertė.

„Galimybė supirkti savo akcijas yra viena iš priemonių užtikrinti, kad akcijų kaina rinkoje atspindėtų tikrąją jų vertę. Ja bus naudojamasi tik tuo atveju, jeigu įmonės kapitalizacija bus mažesnė už nuosavo kapitalo vertę“, – sakė „INVL Baltic Farmland“ direktorius Darius Šulnis.

Patvirtinta minimali supirktų akcijų pardavimo kaina yra ne mažesnė nei pirkimo kaina ir ne mažesnė nei konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė.

2014 metų kovo pabaigoje 17 bendrovių, kurios šiuo metu priklauso „INVL Baltic Farmland“, valdė 3 tūkst. hektarų žemės. Daugiau nei 99 proc. valdomos žemės dirba Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės. 2014 m. kovo 31 d. bendra valdomų žemių vertė buvo 36,972 mln. litų, konsoliduotas nuosavas kapitalas siekė 34,313 mln. litų.

„INVL Baltic Farmland“ yra NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojama bendrovė, kuri iš viso turi išleidusi 3.294.209 akcijas, o buhalterinė akcijos vertė sudaro 10,43 lito.