INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų suteikiamų balsų...

Atsiskaičius už savas akcijas, nupirktas per AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimą nuo 2014 m. rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 30 d., bendrovė už 5.577 eurų (19.256 litų) įsigijo..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo...

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 5.577 eurų (19.256 litų). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta –..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ įsigis savo akcijų už 19,3...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 19,3 tūkst. litų. Akcijos buvo perkamos po 2,86 euro, arba beveik..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ ketina supirkti 0,5 proc. savo...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ ketina įsigyti 0,5 proc. savo akcijų, už kurias gali būti sumokėta 47,1 tūkst. eurų. Akcijos bus perkamos po 2,86 euro…

Daugiau

Dėl savų akcijų supirkimo

AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, registracijos adresas Kalvarijų g. 11A-20, Vilnius, buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) valdyba, atsižvelgdama į tai, kad AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų kaina..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ paskelbė pirmojo pusmečio...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ paskelbė pirmojo pusmečio veiklos rezultatus. 2014 metų birželio pabaigoje „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotas nuosavas kapitalas sudarė 34,115 mln. litų, arba..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 6 mėn....

2014 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 112 tūkst. litų (32,4 tūkst…

Daugiau

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio...

2014 m. birželio 25 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 1. Dėl AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo Akcinėje bendrovėje „INVL Baltic Farmland“ yra suformuotas..

Daugiau

„INVL Baltic Farmland“ akcininkai pritarė akcijų...

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkai pritarė savo akcijų supirkimui. Trečiadienį vykusiame akcininkų susirinkime patvirtinta minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,86 eurai (9,88 lito),..

Daugiau