INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų...

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. gruodžio 23 d. 9:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 9 mėn....

Pataisyta Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita už 2014m. 9 mėnesius. Visa kita informacija nesikeitė.          Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:          Direktorius          Darius Šulnis          El.paštas [email protected] Priedai:AB INVL Baltic Farmland_finansines atskaitos_2014 IIIQ_ koreguota..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 9 mėn....

2014 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 194 tūkst. litų (56,2 tūkst…

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų suteikiamų balsų...

Atsiskaičius už savas akcijas, nupirktas per AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimą nuo 2014 m. rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo 30 d., bendrovė už 5.577 eurų (19.256 litų) įsigijo..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo...

Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „INVL Baltic Farmland“ įsigis 0,06 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 5.577 eurų (19.256 litų). Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta –..

Daugiau

Dėl savų akcijų supirkimo

AB „INVL Baltic Farmland“ (įmonės kodas 303299781, registracijos adresas Kalvarijų g. 11A-20, Vilnius, buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) valdyba, atsižvelgdama į tai, kad AB „INVL Baltic Farmland“ akcijų kaina..

Daugiau

AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituoti 2014 m. 6 mėn....

2014 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 112 tūkst. litų (32,4 tūkst…

Daugiau

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio...

2014 m. birželio 25 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 1. Dėl AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo Akcinėje bendrovėje „INVL Baltic Farmland“ yra suformuotas..

Daugiau

Pranešimas apie vadovų sandorius

AB "INVL Baltic Farmland" pateikia gautus pranešimus apie vadovų sandorius.          Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:          Direktorius          Darius Šulnis          Tel. (8 5) 279 0601          El.paštas [email protected] Priedai:Alvydas Banys_pranesimas apie vadovo sandorius..

Daugiau