INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ 2015 m. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka

2015 metų 12 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 0,8 mln. eurų.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per 2015 metus gavo 460 tūkst. eurų pajamų bei uždirbo 838 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno. Bendrovė veiklą pradėjo 2014 m. balandį, todėl rezultatai nėra palyginami.

2015 metų pajamų prognozė siekė 457 tūkst. eurų, o grynojo pelno – 316 tūkst. eurų. Grynasis pelnas buvo prognozuojamas vertinant, kad žemės ūkio paskirties žemės vertė balanse nesikeis, tačiau korporacijai „Matininkai“ atlikus vertinimą, ji per metus išaugo 6,4 proc. iki 11,237 mln. eurų, arba 3,75 tūkst. eurų už hektarą. Eliminavus turto perkainavimo ir su juo susijusio atidėtojo pelno mokesčio bei administravimo mokesčio įtakos rezultatą, „INVL Baltic Farmland“ pelnas siektų 327 tūkst. eurų.

„Po rekordinio derliaus geri augalininkyste užsiimančių žemdirbių rezultatai bei apribojimai pirkti žemės ūkio paskirties žemę lemia, kad šios žemės nuomos paklausa išlieka didelė. Praėjusiais metais stiprinome bendradarbiavimą su mūsų žemę besinuomojančiais ūkininkais – palaipsniui pereiname prie ilgalaikių žemės nuomos sutarčių“, – sakė „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Kristina Urbonienė.

Pasak jos, 2016 metais tikimasi nuosaikaus pajamų didėjimo.

„INVL Baltic Farmland“ direktorės Eglės Surplienės teigimu, siūlymas dėl dividendų akcininkams bus pateiktas po veiklos rezultatų audito. „INVL Baltic Farmland“ dividendų politika numato, kad akcininkams išmokami dividendai turėtų būti ne mažesni nei 0,06 euro akcijai. 

NASDAQ Vilnius biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės valdo 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri yra nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2015 metų pabaigoje siekė 10,57 mln. eurų arba 3,21 euro akcijai.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas: [email protected]

Pagrindinių duomenų santrauka.pdf