Naujienos

„INVL Baltic Farmland“ per pusmetį uždirbo 140 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 281 tūkst. eurų, grynasis pelnas – 140 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 4,5 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 13,6 proc.

„INVL Baltic Farmland“ išmokės 484 tūkst. eurų dividendų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ už 2017 metus išmokės 0,15 euro dividendus akcijai, o iš viso dividendams skirs 484 tūkst. eurų. Lyginant su dividendais, išmokėtais bendrovės akcininkams už 2016 metus, jų akcijai paskirta suma išaugs 2,14 karto.

„INVL Baltic Farmland“ per 2017 metus uždirbo 885 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per 2017 metus pasiekė 575 tūkst. eurų, audituotas grynasis pelnas buvo 885 tūkst. eurų. Grupės pajamos, lyginant su 2016 metais, išaugo 8,3 proc., o grynasis pelnas sumažėjo 25,8 proc. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2017 metų pabaigoje siekė 12 mln. eurų, o šis rodiklis akcijai – 3,72 euro ir, įvertinus ir 2017 metais išmokėtus dividendus, per metus padidėjo 8 proc.

„INVL Baltic Farmland“ uždirbo 245 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per šių metų tris ketvirčius gavo 403 tūkst. eurų pajamų, o bendrovės konsoliduotas grynasis pelnas pasiekė 245 tūkst. eurų. Grupės pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 4,1 proc., grynasis pelnas sumažėjo 4,7 proc.

„INVL Baltic Farmland“ uždirbo 162 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį pusmetį buvo 269 tūkst. eurų, grynasis pelnas siekė 162 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 4,3 proc., grynasis pelnas sumažėjo 8,5 proc. Pastarojo rodiklio pokyčiui įtakos, kaip ir šių metų pirmąjį ketvirtį, turėjo tai, kad pernai palyginamuoju laikotarpiu buvo susigrąžinta dalis nurašytų gautinų sumų, tuo tarpu šiemet šio teigiamo efekto nebuvo.

„INVL Baltic Farmland“ uždirbo 82 tūkst. eurų grynojo pelno

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per šių metų pirmąjį ketvirtį buvo 134 tūkst. eurų, grynasis pelnas siekė 82 tūkst. eurų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, grupės pajamos padidėjo 3,88 proc., grynasis pelnas sumažėjo 10,87 proc. Pastarojo rodiklio pokytį lėmė tai, kad pernai palyginamuoju laikotarpiu buvo susigrąžinta dalis nurašytų gautinų sumų, tuo tarpu šiemet šio teigiamo efekto nebuvo.

„INVL Baltic Farmland“ išmokės 226 tūkst. eurų dividendų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ už 2016 metus išmokės 226 tūkst. eurų dividendų arba 0,07 euro akcijai. Lyginant su 2015 metais, dividendų vertė akcijai padidinta 6 proc.Tokį sprendimą patvirtino kovo 22 dieną įvykęs kasmetinis visuotinis „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimas.

„INVL Baltic Farmland“ grynasis pelnas 2016 m. siekė 1,19 mln. eurų

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pajamos per 2016 metus buvo 0,53 mln. eurų, audituotas grynasis pelnas siekė 1,19 mln. eurų. Grupės pajamos, lyginant su 2015 metais, padidėjo 15,4 proc., o grynasis pelnas – 42,4 proc. „INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas 2016 metų pabaigoje siekė 11,34 mln. eurų. Nuosavas kapitalas akcijai siekė 3,51 euro akcijai ir per metus padidėjo 9,3 proc.