Ataskaitos

  Tarpinė informacija Metinė informacija
3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.
2021 RP RP TP      
2020 RP FA RP AAP TP RP   MAI AA RP AKA
2019 RP FA RP AAP TP RP   MAI AAP RP AKA
2018 RP FA RP AAP TP RP   MAI AAP RP AKA
2017 RP FA RP AAP TP  RP   MAI AAP RP AKA
2016 RP FA RP AAP TP RP RP MAI AAP RP AKA
2015 FA RP AAP FA RP AAP TP FA RP AAP RP MAI AAP
2014 - TR RP AAP FA RP AAP FA RP (EUR) RP (LTL) AAP MAI AAP
TR – tarpinis rezultatas (kartu su finansinėmis ataskaitomis ir tarpiniu pranešimu)
FA – finansinės ataskaitos
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas
TP – tarpinis pranešimas (nuo 2021 m. 6 mėn TP kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir finansine ataskaita)
MAI – metinė audituota informacija (nuo 2020 m. kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu)
RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas
AKA - audito komiteto ataskaita (nuo 2016 m.)
AA - atlygio ataskaita (nuo 2020 m.)