Pritarimas AB „INVL Baltic Farmland“ dividendų skyrimui už 2018 m.

2019 m. kovo 22 d. vykęs akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė 0,10 EUR dividendų akcijai už 2018 m. skyrimui (bendra dividendams skiriama suma sudaro 323 tūkst. EUR).

Bendrovė pažymi, kad dividendai bus išmokėti bei dividendų mokėjimo tvarka už 2018 m. paskelbta per mėnesį nuo vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio sprendimą skirti dividendus.  Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2019 m. balandžio 5 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. balandžio 4 d.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė
         Eglė Surplienė
         El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com

Grįžti į naujienų sąrašą